Pojištění lodí

Sjednejte si pojištění lodí. Součástí pojištění je kromě havarijního pojištění odpovědnost při běžném užití nebo při soutěžích.


Mám zájem

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem rekreačního vozidla

Pro sjednání pojištění odpovědnosti je především potřeba mít oprávnění k plavbě. Máte možnost sjednat si plnění pro újmu na životě 10–125 milionů Kč, přičemž pro Chorvatsko platí limit 15 milionů Kč, pro Itálii 125 milionů Kč.

 

Pro škodu na věci platí pojistný limit 2 miliony Kč, pro jinou újmu na jmění pak 80 tisíc Kč.

 

Spoluúčast na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem plavidla je 10 %, minimálně však 2 500 Kč, maximálně 20 000 Kč.

 

Můžete si zvolit územní platnost pro Evropu nebo celý svět.

Pojištění odpovědnosti za újmu při závodech a soutěžích

U Vaší lodě si také můžete pojistit odpovědnost za újmu při závodech a soutěžích.

 

Pojistné limity pro újmu na životě je u tohoto pojištění 9–125 milionů Kč, při škodě na věci 9 milionů Kč a pro jinou újmu na jmění 80 000 Kč.

 

Spoluúčast na tomto pojištění je 10 %, nejméně 5 000 Kč, nejvíce pak 40 000 Kč.

 

Pojištění lze sjednat krátkodobě, na 1, 2, 5, 8 měsíců nebo také jako celoroční.

Havarijní pojištění

V oblasti havarijního pojištění rekreačního plavidla lze volit mezi rozsahem:

- živel, odcizení

- živel, odcizení, vandalismus

- živel, odcizení, havárie

- živel, odcizení, vandalismus, havárie

- živel, vandalismus, havárie

 

Spoluúčast u tohoto pojištění je stanovena na 5 %, nejméně však 5 000 Kč. Pojistku je možné vinkulovat.


Kontaktní údaje


Vyplňte prosím následující údaje, abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou pojištění.

Pole označená jsou povinná.


Porovnáte nabídku všech následujících pojišťoven

Allianz