Pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli | PojistovaciPoradci.cz

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Rozsah pojištění odpovědnosti za škodu:


Pojistná částka by měla být vyšší než 4,5násobek Vaší hrubé mzdy.
let

Vyberte riziko Vašeho povolání:

pedagogičtí pracovníci, pracovníci tisku, kultury, umění a osvěty, sociální pracovníci, pracovníci církevních a náboženských společností, tvůrčí pracovníci vědy, výzkumu a vývoje
zemědělští, lesní a rybářští dělníci, dělníci při těžbě a úpravě surovin, zpracovatelé (výrobci, opraváři, údržbáři), stavební dělníci, pracovníci požárních útvarů, podnikové ostrahy, techničtí pracovníci, pracovníci státních správních orgánů, odborní pracovníci na úseku obchodních činností, pracovníci na úseku informační soustavy, pracovníci účetnictví, fakturace, kalkulace, pracovníci na úseku financování, peněžnictví, pojišťovnictví, nákladů a tvorby cen, ostatní ekonomičtí pracovníci, administrativní pracovníci, pracovníci obranných a bezpečnostních orgánů, ostatní pracovníci na úseku řízení a správy, ostatní lékaři (mimo chirurg, anesteziolog, gynekolog, porodník), veterináři, ostatní zdravotničtí pracovníci, ostatní odborní pracovníci nevýrobní sféry
řidiči z povolání, pracovníci manipulující se zbožím při výkladce a nakládce nebo při překládání, skladoví pracovníci, profesionální řidiči autobusů, pracovníci, kteří i jen částečně řídí vysokozdvižné vozíky nebo pracovní stroje, provozní pracovníci dopravy, obchodu, pošt a služeb, pracovníci soudů, notářství, státních zastupitelství, advokacie, vedoucí pracovníci, sportovní a tělovýchovní pracovníci, lékař chirurg, anesteziolog, gynekolog, porodník

Máte dotaz? Kontaktujte nás